Jacques Mersereaugenomineerd Oscars ® 1944
1 keer genomineerd voor een Oscar

Jacques Mersereau was voornamelijk actief in de afdeling Art direction, meerbepaald de Interior Decoration.

Oscars ® 1944 Genomineerd Art direction
(Color) - Interior Decoration
Thousands Cheer