Edward Stevenson

°

13-05-1906

+

02-12-1968
winnaar
1 keer een Oscar gewonnen
genomineerd Oscars ® 1952
genomineerd Oscars ® 1952
2 keer genomineerd voor een Oscar

    

Oscars ® 1961 Gewonnen Kostuumontwerp
zwart-wit
The Facts of Life
Oscars ® 1952 Genomineerd Kostuumontwerp
kleur
David and Bathsheba
Genomineerd Kostuumontwerp
zwart-wit
The Mudlark

Beelden prijsuitreiking(en)

Video 1 : 1961 - Edward Stevenson wint Academy Award/Oscar in de categorie Beste kostuumontwerp voor The Facts of Life.