Uitreiking Categorie Film Gewonnen?
Oscars ® 1951 All About Eve
Oscars ® 1951 Beste Acteur in een Bijrol All About Eve George Sanders
Oscars ® 1951 Beste Acteur in een Bijrol Mister 880 Edmund Gwenn
Oscars ® 1951 Beste Acteur in een Bijrol Broken Arrow Jeff Chandler
Oscars ® 1951 Beste Acteur in een Bijrol Sunset Boulevard Erich von Stroheim
Oscars ® 1951 Beste Acteur in een Bijrol The Asphalt Jungle Sam Jaffe
Oscars ® 1951 Beste Acteur in een Hoofdrol Sunset Boulevard William Holden
Oscars ® 1951 Beste Acteur in een Hoofdrol Cyrano de Bergerac José Ferrer
Oscars ® 1951 Beste Acteur in een Hoofdrol Harvey James Stewart
Oscars ® 1951 Beste Acteur in een Hoofdrol Father of the Bride Spencer Tracy
Oscars ® 1951 Beste Acteur in een Hoofdrol The Magnificent Yankee Louis Calhern
Oscars ® 1951 Beste Actrice in een Bijrol Caged Hope Emerson
Oscars ® 1951 Beste Actrice in een Bijrol All About Eve Celeste Holm
Oscars ® 1951 Beste Actrice in een Bijrol Sunset Boulevard Nancy Olson
Oscars ® 1951 Beste Actrice in een Bijrol Harvey Josephine Hull
Oscars ® 1951 Beste Actrice in een Bijrol All About Eve Thelma Ritter
Oscars ® 1951 Beste Actrice in een Bijrol All About Eve Bette Davis
Oscars ® 1951 Beste Actrice in een Hoofdrol Sunset Boulevard Gloria Swanson
Oscars ® 1951 Beste Actrice in een Hoofdrol Born Yesterday Judy Holliday
Oscars ® 1951 Beste Actrice in een Hoofdrol All About Eve Anne Baxter